Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Sučany